Hoppa till innehåll

Introduktion till chefskap för läkare

Är du läkare och nyfiken på att bli chef? Välkommen till vår introduktionskurs!

Fyra vuxna personer i motljus i en utbildningsmiljö
Anmälan öppen

Information

Kurslängd
En heldag
Format
På plats i Stockholm
Målgrupp
Läkare med intresse för chefsuppdrag
Pris
5995 kr ex. moms
Kursdatum
20 november 2024

Kursstarter

20 november 2024

Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

09.00–16.30

Sista dag för anmälan: 6 november 2024

Max antal platser: 40

Som chef kan du göra verklig skillnad för många. Den här kursen erbjuder dig som är läkare och nyfiken på chefskap en möjlighet att få förståelse för vad chefskap innebär och få en överblick av den kompetens som chefsroller vanligen kräver. På så sätt kommer du att vara bättre rustad att ta dig an rollen som chef.  

Som chef och ledare behöver du hantera flera olika och ibland motstridiga intressen från olika aktörer. Resurser ska användas mer effektivt och organisationer behöver anpassa sin verksamhet till de snabba förändringar som sker. 

En läkare som överväger att bli chef och får möjlighet att reflektera kring chefskapets potential med dess behov av helhetsperspektiv och personlig utveckling, har skaffat sig bättre förutsättningar för att driva en mer patientcentrerad hälso- och sjukvård.  

Lipus Utbildning erbjuder en intensiv kursdag med några av landets mest erfarna läkare i ledande positioner. Utbildningen ger en introduktion i chefskapets olika delar samt möjlighet till nätverkande och reflektion.  

Kursen kommer att ge dig

 • inblick i chefskapets potential med dess möjligheter och utmaningar
 • förståelse för skillnaden mellan att leda som läkare i chefskap och att leda som läkare 
 • inblick i hur man kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till sjukvårdens ledning och styrning 
 • introduktion i hur man kan förstå den egna motivationen och utveckla det egna förhållningssättet till möjligheter och svårigheter i chefsrollen

Innehåll och upplägg

Kursen ges under heldag och innehåller tre fokusområden där föreläsningar varvas med diskussioner i mindre grupper. 

Kursdeltagarna förbereder sig inför kursen genom att läsa anvisad litteratur samt genomför en kort digital hemuppgift. Efter kursdagen genomförs en kort digital reflektionsuppgift.

Dagens tre teman är:

Chefskapets potential: Motivation, möjligheter och svårigheter
 • Läkare i chefskap; samtida och framtida faktorer som motiverar
 • Skillnaden mellan möjligheter som läkare och som läkare i chefskap 
 • Möjligheter och svårigheter kring att påverka verksamheten  
 • Möjligheter och svårigheter kring yrkesutveckling efter en chefsroll
Chefskap förutsätter helhetsperspektiv
 • Att som läkare och chef vara arbetsgivarrepresentant
 • Att förhålla sig till sjukvårdens styrning, arbetsrätt, arbetsmiljölagen (HR), beslutsprocesser, planering, budgetkrav (ekonomi), personella resurser 
 • Att samarbeta med stab (HR, ekonomi med mera)
Chefskap som är hållbart: ledarskap och självledarskap
 • Att förstå den egna motivationen och vikten av att utvecklas som förebild
 • Att utveckla sitt förhållningssätt till möjligheter och svårigheter i chefsrollen 
 • Att förstå innebörden av att leda anställda inom en bredd av professioner

Generella hålltider

Start 09.00 (registrering från 08.30), slut 16.30.  
 
Med reservation för ändringar. Kursplan med litteraturlista kommer senare.

Föreläsare

Johan Cosmo

Johan Cosmo

barnläkare och strategisk rådgivare till regiondirektör, Region Skåne

Johan Cosmo är barnläkare i Skåne och har arbetat som chef och ledare på ett flertal nivåer inom sjukvården, inklusive roller som förvaltningschef på Skånes sjukhus nordost och sjukhuschef på Centralsjukhuset i Kristianstad. Mellan 2014 och 2018 ledde han även Region Skånes strategiska råd för cancersjukvård. Sedan årsskiftet leder Johan Region Skånes arbete med regionens övergripande strategi som kallas Framtidens hälsosystem.

Anders Ahlsson

Anders Ahlsson

hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm

Anders Ahlsson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Som utbildad thoraxkirurg och docent har Anders tidigare varit temachef på Karolinska universitetssjukhuset och haft flera ledande positioner vid Örebro universitetssjukhus. 

Anders är känd för sin starka förankring i sjukvårdssektorn och hans kapacitet att leda under komplexa förhållanden. Han har även engagerat sig i betydelsefulla framtidsstudier för att forma hälso- och sjukvården i Stockholm fram till år 2040, med fokus på digitalisering, kompetensförsörjning och integration av nya medicinska tekniker.

Sara Kärrsten

Sara Kärrsten

läkarchef på Södersjukhusets akutmottagning

Sara Kärrsten är akutläkare och läkarchef på Södersjukhusets akutmottagning, vilket är en av Nordens största akutmottagningar. Hon såg sig inte själv som ett chefsämne, men fick tidigt uppmuntran och stöd. Hon trivs nu i rollen sedan ett flertal år. Det aktiva arbetet i avdelningens ledningsgrupp gör att hon också får möjlighet att arbeta strategiskt med förändring och utveckling av verksamheten. Sara ansvarar för koordineringen av AT- och ST-tjänstgöringen på avdelningen, vilket gör att hon möter många som reflekterar kring sin egen läkarkarriär.

Kursledare

Joakim Samuelsson

Joakim Samuelsson

vd Nordic School of Management 

Joakim Samuelsson är vd för Nordic School of Management sedan 2014. Hans fokus där är på att utveckla ledare och ledningsgrupper i organisationer som till exempel Ericsson, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, och är nu Senior Research Associate i Whole. I Whole samlas en rad forskningsprojekt vid Linköpings Universitet, som fokuserar på utveckling av hälsosamma och effektiva organisationer.

Kursledare

Rosanna Nordquist

Projektassistent

Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna kring vår kursverksamhet hittar du på vår FAQ-sida.