Hoppa till innehåll

Personuppgiftspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur Lipus Utbildning AB behandlar personuppgifter. För oss är det viktigt att vara så transparenta som möjligt gällande hur vi behandlar dina uppgifter och vi vidtar alla åtgärder vi kan för att skydda dem.

Personuppgiftsansvarig

Lipus Utbildning AB, Box 5610, 114 86 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-502 57 300 (växel)
E-post: info@lipusutbildning.se

När behandlar vi dina personuppgifter?

Lipus Utbildning AB behandlar dina personuppgifter:

  • när du tar kontakt med oss via mejl eller kontaktformulär
  • när du beställer en prenumeration av nyhetsbrev
  • när du anmäler dig till en av våra kurser
  • när du deltar i kampanjer och aktiviteter som t ex tävlingar
  • när du eller ditt företag ingår ett samarbetsavtal med Lipus Utbildning
  • när ditt företag blir kund hos Lipus Utbildning
  • när du besöker vår webbplats (läs mer under avsnittet Om cookies)
  • när du söker en anställning

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t ex namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och bilder (kan tas t ex vid besök hos oss eller under något event). Utöver de uppgifterna lagras även IP-nummer. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t ex adressuppdateringar.

Vad används dina personuppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter dels för att kunna uppfylla vårt avtal gentemot det företag du representerar och dels, efter en intresseavvägning, för att kunna erbjuda dig och ditt företag Lipus Utbildning fler tjänster via e-post, telefon och direktutskick. Vi använder också dina personuppgifter för att administrera prenumerationer samt för eventuella faktureringsändamål. Personuppgifterna används även för att upprätthålla och utveckla kundrelationen. Personuppgifterna utgör också underlag för analyser, statistik, uppföljning, affärsutveckling samt för marknadsföringsändamål. Om du söker jobb hos oss hanterar vi dina uppgifter så länge som ansökningsprocessen pågår samt därefter enligt överenskommelse. Personuppgifter hanteras även i de fall det föreskrivs enligt bokföringslagen och andra lagar. I övriga situationer registreras de uppgifter som du själv valt att lämna och därmed givit oss samtycke till att hantera för det angivna ändamålet. Lipus Utbildning har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära ändring av uppgifterna, begära att bli borttagen eller meddela om du inte vill att uppgifterna ska användas för marknadsföring. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du har även möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av Lipus Utbildning AB.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Personligt identifierbar information kan delas med underleverantörer vid t ex extern granskning då din mailadress används för att du ska kunna besvara en elektronisk enkät. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part utanför Lipus Utbildning AB.

Cookies

Lipus Utbildnings webbplats använder sig av cookies. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar cookies.

Säkerhetsrutiner

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Alla leverantörer samt våra egna system följer GDPR-förordningens föreskrifter gällande säkerhet. Vi kan dock inte garantera en hundraprocentig säkerhet för dataöverföringar via internet. Det innebär att det kan finnas risk för att obehöriga personer får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Därmed avslöjar du din personliga information efter eget gottfinnande.

Vid incidenter

Vid incidenter som kan hota skyddandet av dina personuppgifter så vidtas lämpliga åtgärder såsom att informera dig och lämpliga myndigheter om det inträffade.

Förändringar i vår policy

Den snabba utvecklingen av internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra denna personuppgiftspolicy. Vid betydande förändringar meddelas dessa i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

Ansvarig

Ansvarig för personuppgifter på Lipus Utbildning AB är verkställande direktör Anna Nyzell som nås via anna.nyzell@lipusutbildning.se.