Hoppa till innehåll

Om Lipus Utbildning

Information om vår verksamhet, bakgrunden till bolaget och vår samverkan med professionen.

Chefs- och ledarskapskurser för läkare

Man strukturerar upp postitlappar på en glasvägg

Lipus Utbildning erbjuder chefs- och ledarskapskurser för läkare. När en läkare är chef vet vi att förutsättningarna för att ge patientsäker vård ökar, att medarbetarna är nöjdare och att det leder till en bättre arbetsmiljö. Därför vill vi odla intresset för chefskap hos läkare, och rusta läkare som redan är chefer eller är nyfikna på chefskap med insikter och verktyg för att bli ännu bättre ledare.

Vi erbjuder i dagsläget kurser riktade till läkare som:

  • inte är chef idag men som är nyfiken på chefskap
  • har rollen som medicinskt ledningsansvarig läkare

Läs mer om kurserna och vilka färdigheter de syftar till att stärka.

Bakgrund till bolaget

Läkarförbundets chefsenkät visar att medarbetare som har en läkare som chef är ”mer nöjda med sina förutsättningar att ge en patientsäker vård och få fortbildning och med chefens möjligheter att säkerställa en god arbetsmiljö”. I linje med det, och Läkarförbundets strategiska mål att öka andel läkare i ledande positioner, fick Lipus förtroendet att utveckla chefs- och ledarskapsutbildningar för läkare i ett dotterbolag till Lipus.

Lipus Utbildning erbjuder chefs- och ledarskapsutbildningar för läkare som vill utveckla sitt ledarskap. I dag finns få aktörer som med tydlighet riktar sin ledarskapsutbildning mot läkare. Bolagets erbjudande ska utgöra ett komplement till det utbud som regioner och specialitetsföreningar erbjuder i dag.

Lipus Utbildning erbjuder i dagsläget en kurs för läkare med intresse för ledarskap och en kurs för läkare med medicinskt ledningsansvar.

Lipus Utbildnings kursråd 

Kursrådet är ett rådgivande organ till Lipus Utbildning bestående av yrkesverksamma personer med relevant kompetens och med ett stort intresse för läkares utbildning inom chefs- och ledarskap.

Rådet har i uppdrag att:  

  • bidra med sakkunskap om läkares utbildning och utbildningsbehov inom chefs- och ledarskap 
  • bidra till en långsiktig och strategisk utveckling av utbildningsutbud och utbildningskvalitet inom chefs- och ledarskap   
  • bidra till att säkerställa relevansen i utbildningar.  

En presentation av kursrådets deltagare kommer snart.

Lipus Utbildnings styrelse

Ordförande

Anna Ingmanson, förbundsdirektör Sveriges läkarförbund

Styrelseledamöter

Lars Rocksén, förste vice ordförande, Sveriges läkarförbund
Andreas Gustafsson, avdelningschef verksamhetsstöd, Sveriges läkarförbund