Hoppa till innehåll

Lipus Utbildning

Chefs- och ledarskapskurser för dig som läkare

Med ett starkt nätverk inom professionen erbjuder vi kurser för läkare med chefsuppdrag eller som har ett intresse av ledarskap.

Skräddarsytt för läkare

Våra kurser vänder sig enbart till läkare.

I samarbete med läkare

Kurserna har tagits fram i samarbete med läkare.

Starkt nätverk av läkare

Vi har ett starkt nätverk inom läkarprofessionen.

Aktuella kurser

Vanliga frågor och svar

Chefer som leder kvalificerade verksamheter inom vården behöver medicinsk kompetens och kliniskt kunnande. Det leder till ökad patientsäkerhet och prioriteringar av resurser i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Det leder också till attraktivare arbetsplatser och att det blir lättare att rekrytera och behålla personal.

Andelen läkare i ledande positioner har minskat under de senaste decennierna, samtidigt som medicinsk kunskap och systemkunskap är två centrala komponenter av ledarskap inom vården. Förutom erfarenheter bland Läkarförbundets egna läkare visar studier att läkarledda verksamheter ger en bättre kvalitet på vården och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetare. För Läkarförbundet är det ett viktigt strategiskt mål att öka andelen läkare i ledande positioner.

Kurserna riktar specifikt in sig på målgruppen läkare. Lipus Utbildnings kursråd har en betydande roll i arbetet med att ta fram och utveckla utbildningsutbudet, och därigenom utvecklas kursutbudet av läkare och experter inom ledarskap. Kurserna är tänkta att utgöra ett komplement till det utbud som regioner och specialitetsföreningar erbjuder i dag. Vi vill bland annat fånga upp läkare som just nu inte är chefer, men som har ett intresse av att bli det.