Hoppa till innehåll

Villkor

Här hittar du Lipus Utbildnings villkor.

Kursinformation

På vår webbsida finns aktuella uppgifter om kursens upplägg, lärandemål, tid och plats med mera. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet fram till dagen när kursen äger rum.  

Betalning och betalningsvillkor

Kursanmälan är bindande och deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan och betalningsvillkor är 30 dagar. Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt.  

Av- och ombokningsregler

Anmälan till våra kurser är bindande, men du kan alltid överlåta din plats till en kollega. Vid överlåtelse av plats på kurs ska den nya deltagaren bekräfta att hen har tagit del av Lipus Utbildnings personuppgiftspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar. I ett sådant fall återbetalas den inbetalda deltagaravgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte. 

Om du har omständigheter som gör att du behöver undantag från våra regler för att kunna göra en kursanmälan, ta kontakt med oss innan du gör din anmälan. 

Force majeure

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om den inte går att genomföra på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll, såsom brand, naturkatastrof, krig eller strejk. I ett sådant fall erbjuds du att delta vid ett senare kurstillfälle, alternativt att få deltagaravgiften återbetald. Ersättning därutöver utbetalas inte.