Hoppa till innehåll

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Den här kursen är för dig som vill fördjupa dig i vad din roll som medicinskt ledningsansvarig läkare innebär.

Två läkare samtalar i en korridor
Anmälan öppen

Information

Kurslängd
En heldag
Format
På plats i Stockholm
Målgrupp
Läkare med medicinskt ledningsansvar
Pris
5995 kr ex. moms
Kursdatum
19 november 2024

Kursstarter

19 november 2024

Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm

09.00–16.30

Sista dag för anmälan: 6 november 2024

Max antal platser: 40

Verksamhetschefer som inte är läkare samverkar vanligen med en medicinskt ledningsansvarig läkare. Det finns i dag ingen allmängiltig definition av vilka uppgifter, befogenheter och vilket ansvar som bör ingå i uppdraget för medicinskt ledningsansvarig läkare. Hur det ser ut beror ofta på förhållandena på den aktuella enheten och överenskommelsen mellan verksamhetschef och uppdragstagare. 

Den här kursen vänder sig till dig som är läkare med medicinskt ledningsansvar utan personalansvar, som önskar fördjupa sig i vad rollen som medicinskt ledningsansvarig innebär. En medicinskt ledningsansvarig läkare som har förståelse för sin roll och sitt mandat och hur man kan arbeta för att på ett effektivt sätt förankra och genomföra förändringsarbete har bättre förutsättningar för att bidra till en ökad effektivitet, och möjlighet att driva en mer patientcentrerad hälso- och sjukvård.  

Kursen erbjuder dig ett forum för en initierad diskussion som är öppen för alla medicinskt ledningsansvariga läkare. 

Kursen kommer att ge dig

 • förståelse för vad roll och mandat som medicinskt ledningsansvarig kan innebära i förhållande till chefer, övrig personal och ledningsgrupp 
 • inblick i hur man kan navigera gällande ansvarsfördelning, kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor 
 • förståelse för vilka eventuella förväntningar som kan finnas gällande delaktighet, ansvar och förebild  
 • förståelse för sjukvårdens styrning i förhållande till rollen som medicinskt ledningsansvarig   
 • kunskap om ledarskap i praktiken, hur man kan jobba avseende vision, förankring och genomförande av förändring  

Innehåll och upplägg

Kursen ges under en heldag med tre fokusområden. Föreläsningar varvas med diskussioner i mindre grupper för att ge utrymme till fördjupad kunskap och reflektion. 

Kursdeltagarna förbereder sig inför kursen genom att läsa anvisad litteratur samt genomför en kort digital hemuppgift. Efter kursdagen genomförs en kort digital reflektionsuppgift.

Dagens tre teman är:

Roll och mandat – ökad tydlighet
 • Roll och mandat i förhållande till chefer: Hur navigerar man kring ansvarsfördelning, kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor?
 • Roll och mandat i förhållande till övrig personal: I vilken utsträckning uppfattas man som normsättande förebild och som en del av ledningen?
 • Roll och mandat i förhållande till ledningsgrupp: Vad förväntas av delaktighet och ansvar i beslutsprocesser och kommunikation?
Systemförståelse – förutsättningar för framgångsrik medicinsk ledning 
 • Sjukvårdens styrning: Beslutsprocesser, prioriteringar och forum för påverkan
 • Planering: Implementering i förhållande till budgetkrav och personella resurser
Ledarskap i praktiken – effektivt utvecklingsarbete
 • Effektivt utvecklingsarbete: Hur samarbetar man konkret med verksamhetschefer och personal avseende vision, förankring och genomförande av förändring?

Generella hålltider

Start 09.00 (registrering från 08.30), slut 16.30.  
 
Med reservation för ändringar. Kursplan med litteraturlista kommer senare.

Kursansvarig

Joakim Samuelsson

Joakim Samuelsson

vd Nordic School of Management 

Joakim Samuelsson är vd för Nordic School of Management sedan 2014. Hans fokus där är på att utveckla ledare och ledningsgrupper i organisationer som till exempel Ericsson, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet, och är nu Senior Research Associate i Whole. I Whole samlas en rad forskningsprojekt vid Linköpings Universitet, som fokuserar på utveckling av hälsosamma och effektiva organisationer.

Kontakt

Rosanna Nordquist

Projektassistent

Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna kring vår kursverksamhet hittar du på vår FAQ-sida.

Föreläsare

Fredrik Lennmyr

Fredrik Lennmyr

medicinsk chef och anestesi- och intensivvårdsläkare på Remeo AB

Fredrik Lennmyr är medicinsk chef och anestesi- och intensivvårdsläkare på Remeo AB. Han har 25 års erfarenhet som legitimerad läkare och har haft chefsuppdrag inom offentlig och privat hälso- och sjukvård mer än hälften av denna tid. Fredrik är även docent i anestesi och intensivvård vid Uppsala universitet och var tidigare överläkare och verksamhetschef på Akademiska sjukhuset. Fredrik är vice ordförande för Sveriges läkarförbunds Chefsförening och har själv genomgått ett ledarskapsprogram på Handelshögskolan i Stockholm.

Marianne van Rooijen - foto Magnus Aronson

Marianne van Rooijen

sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Marianne van Rooijen är sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, med tidigare roller som tillförordnad sjukhusdirektör, och biträdande sjukhusdirektör med ansvar för produktion. Hon har en lång karriär inom sjukhusledning, inklusive tidigare uppdrag som divisionschef för Kvinno- och barndivisionen vid samma sjukhus. Marianne har även varit styrelsemedlem i Swelife sedan september 2022 och är aktiv i flera initiativ som främjar kommunikativt ledarskap inom hälso- och sjukvården. Hon utsågs till ”Årets kommunikativa ledare” 2023 av branschorganisationen Sveriges kommunikatörer. I grunden är hon specialistläkare i gynekologi och obstetrik och disputerade på en avhandling om p-piller vid Karolinska institutet.

Jonas Claesson

Jonas Claesson

hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län

Jonas Claesson är hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Örebro län. Han har en bakgrund som specialist i anestesi och intensivvård samt klinisk farmakologi. Jonas har tidigare arbetat som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten och som verksamhetschef för kirurgiska verksamheter där han ledde en stor omorganisation. Hans ledarskapsfilosofi betonar tillitsbaserad styrning, där han anser att medarbetare ska ges tillit och möjligheter att påverka sin arbetssituation för att uppnå bästa möjliga resultat. Jonas är även aktiv i offentliga diskussioner om sjukvårdens styrning, och har deltagit i utbildningar vid Harvard Business School samt studerat nationalekonomi, företagsekonomi och juridik.

Sara Karpsen

Sara Karpsen

medicinskt ledningsansvarig på Djursholms HLM och Stocksunds VC, studierektor för ST i allmänmedicin Stockholm Västerort

Sara Karpsen är specialist i allmänmedicin. Hon är studierektor för ST i allmänmedicin och har rollen som medicinskt ledningsansvarig på Djursholms HLM samt Stocksunds VC. Hon är medlem i Kompetensvärderingsrådet i SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) och genomför även kvalitetssäkrande granskningar av ST-utbildningen i egenskap av SPUR-inspektör. Därtill är hon utbildad facilitator i förändringsledning via Södersjukhuset. Sara driver initierar och leder förändringsprocesser i sin egen verksamhet i sin roll som medicinskt ledningsansvarig, och gör det utifrån på de rutiner och processer man har på plats för rollen inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Under kursen får vi del av hennes perspektiv och erfarenheter genom en öppen och utforskande intervju, som lägger grunden för djupare diskussioner i mindre grupper.